Strakonice

Poděkování

Za grafický design stránek bychom rádi poděkovali firmě Thinline, která nás oslovila designovým profilem, zaměřeným na kreativitu a čistý web. Rovněž oceňujeme její spolehlivost v dohodnutých termínech a vstřícnost při uplatňování našich přání. Těšíme se na další spolupráci.


Za spolupráci na tvorbě webových stránek děkujeme Informačnímu středisku Strakonice, infocentrum@strakonice.net .


Za fotografie děkujeme spol. CzechTourism.


Za poskytnutí fotografií dále děkujeme Elišce Čadové a Milanu Kosovi a Muzeu středního Pootaví (spolupráce při výběru fotografií) http://www.muzeum.strakonice.cz a Ing. Janu.Pěnkavovi (ve spolupráci s firmou Controlling cz. a.s., www.czas.cz).


Za poskytnuté mapy děkujeme společnosti Centrum.cz.